นายก อบต. ไร่อ้อย

นายราชันย์ โล่ห์ประเสริฐ

081-566-7744

แบบสำรวจความคิดเห็น

เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง

โหวต

ดูผลโหวต

Loading ... Loading ...

กระทู้ล่าสุด

หนังสือราชการ สถ.

18/06/2564มท 0816.3/ว1286กศ.การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ไฟล์แนบ1ไฟล์แนบ2
18/06/2564มท 0810.6/ว1284กพส.ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพไฟล์แนบ1
18/06/2564มท 0802.3/ว1280กจ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิไฟล์แนบ1
18/06/2564มท 0809.2/ว1259สน.บถ.การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไฟล์แนบ1
18/06/2564มท 0816.5/ว1276กศ.การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไฟล์แนบ1ไฟล์แนบ2ไฟล์แนบ3

หนังสือราชการ สถ.จ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง