ประกาศรับสมัครเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

ประกาศรับสมัครเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

     คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออยู่อาศัยอยู่ในเขตตำบลไร่อ้อย

2. เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2ปี – 5ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2561

ลายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

หรือ  โทร. 055-479 795

รับเด็กเล็ก_NEW