การประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันพายุฤดูร้อน

การประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันพายุฤดูร้อน

บริเวณประเทศไทยตอนบน ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2561