โครงการงานสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อิ่มแปล้แช่น่าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

โครงการงานสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อิ่มแปล้แช่น่าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 10 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์