กิจกรรมบริการรับมอบเครื่องมือช่าง จากวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

                       กิจกรรมบริการรับมอบเครื่องมือช่าง จากวิทยาลัยการอาชีพพิชัย