กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

หน่วยพระราชทาน และ ประชาชนจิตอาสา

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561