พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑