กิจกรรมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่

กิจกรรมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่

ณ หมู่ที่ 4 บ้านคลองละมุง ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมอำเภอพิชัย…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญคลองละมุง หมู่ 4 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
โดยมีนายราชันย์ โลห์ประเสริฐ นายก อบต.ไร่อ้อย กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกกิ่งกาชาด อ.พิชัย, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ต.ไร่อ้อย, สมาชิกสภา อบต.อ้อย, ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก