ถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

ถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณ หอประชุมอำพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์