วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2561

 

  -ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์