โครงการอนุรักษ์ประเพณีเรือพาย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอนุรักษ์ประเพณีเรือพาย

ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ท่าน้ำหน้าวัดไร่อ้อย

หมู่ที่ 6 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์