เชิญชวนประชาชนในตำบลทุกท่านร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เชิญชวนประชาชนในตำบลทุกท่านร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562