ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบนเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่อ้อย

คสล ม.1 ซอยบนเกาะ