ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล บ้านวังตอ หมู่ที่ 7 ตำบลไร่อ้อย (ช่วงหน้าบ้าน ดต.ไพโรจน์ ถึง ถนน คสล.)

ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ม.7 วังตอ