ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล สายทางแหลมเรียง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่อ้อย

ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล ม.4 แหลมเรียง