วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันท้องถิ่นไทย  ประจำปี 2562

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานอเนกประสงค์ริมน่าน

ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์