กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ณ บริเวณ บึงน้ำด้วน หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ประจำปี 2562