กิจกรรมรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562  ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่าดินแดง หมู่ที่ 10