จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง