ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ราชการ ชั้นเก็บแฟ้มชนิด 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ราชการ ชั้นเก็บแฟ้มชนิด 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง