จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาห้วยซึ้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาห้วยซึ้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง