พิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก

พิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อประดิษฐานในปรางค์ ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก