บำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ณ ปะรำพิธีชั่วคราว หน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย

พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ณ ปะรำพิธีชั่วคราว หน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562