ขบวนอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก แห่สมโภช

💥วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

เวลา 16.09 น.   ขบวนอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก แห่สมโภชรอบตลาดพิชัย เคลื่อนขบวน จากที่ว่าการอำเภอพิชัย ไปตามถนนพิชัย – บ้านโคน ถึงศาลพระยาพิชัยดาบหัก (หลังสถานีรถไฟพิชัย) เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าธนาคารกรุงเทพถึงสามแยกเลี้ยวขวา ตรงไปวัดมหาธาตุผ่านศาลเจ้าพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ถึงป้อมตำรวจมุมวัดมหาธาตุ เลี้ยวขวาเลียบวัดมหาธาตุ เลี้ยวขวา เลียบทางรถไฟผ่านหน้าวัดมหาธาตุ ตรงไป ถนนพิชัย-บ้านโคน ถึงแยกสำนักงานที่ดิน เลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟ เคลื่อนขบวน สู่อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก (บ้านห้วยคา) หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

เวลา 17.39 น.   อัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหักประดิษฐาน ณ ปะรำชั่วคราว อนุสรณ์สถาน บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก (บ้านห้วยคา) หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์