จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศอยร่วมใจ 5 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศอยร่วมใจ 5 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง