กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหา

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์