จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง สายโค้งตาแบบ-ปากคลองถ่อน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง สายโค้งตาแบบ-ปากคลองถ่อน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง