จ้างซ่อมแซมลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ สายซอยสวนส้ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ สายซอยสวนส้ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง