จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างคลองแพรก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างคลองแพรก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง