ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-6656 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-6656 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง