จ้างเหมาเติมน้ำยาสารเคมีในถังดับเพลิงในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเติมน้ำยาสารเคมีในถังดับเพลิงในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง