ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยทุ่งแพรก หมู่ 11 ตำบลไร่อ้อย

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยทุ่งแพรก หมู่ 11 ตำบลไร่อ้อย