จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่อ้อย-ฟ้าเรือง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่อ้อย-ฟ้าเรือง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง