มอบรถสามล้อโยกมือให้ผู้พิการ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบรถสามล้อโยกมือให้ผู้พิการ ราย นายวิวัฒน์ วิรัชลาภ หมู่ที่ 2 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์