จ้างปรับปรุงถนนสายทาง สหกรณ์พิชัยภูเบนทร์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงถนนสายทาง สหกรณ์พิชัยภูเบนทร์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง