จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง