การประชุม สภาฯกาแฟ ประจำเดือน กันยายน

การประชุม สภาฯกาแฟ ประจำเดือน กันยายน

จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอพิชัย(สภาฯกาแฟ)ประจำเดือน กันยายน

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีนายอำเภอพิชัย เป็นประธานในการประชุม