กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “วันประมงแห่งชาติ”

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “วันประมงแห่งชาติ”

ณ บึงน้ำด้วน หมู่ที่ 2 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายพิภัช ประจันเขตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในการเปิดพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวัน”ประมงแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2562