ซื้อยากำจัดเหาและอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการกำจัดเหาในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยากำจัดเหาและอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการกำจัดเหาในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง