จ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยาง (ฉาบผิว SLURRY SEAL) สายทางบ้านคลองกล้วยเหนือ-หนองโสน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยาง (ฉาบผิว SLURRY SEAL) สายทางบ้านคลองกล้วยเหนือ-หนองโสน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง