จ้างซ่อมแซมลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ สายซอยประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ สายซอยประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง