จ้างโครงการซ่อมแซมลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ ซอยดินแดง 3 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมลงลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ ซอยดินแดง 3 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง