จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระประมง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระประมง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง