จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางซอยรวมพลัง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางซอยรวมพลัง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง