จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบุญเพ็ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบุญเพ็ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง