จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การห้ามทิ้งขยะทุกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การห้ามทิ้งขยะทุกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง