ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีเรือพาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีเรือพาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง