จ้างซ่อมเครื่องพ่นฝอยละออง ULV และเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องพ่นฝอยละออง ULV และเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง