จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ประเพณีเรือพาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ประเพณีเรือพาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง