จ้างเหมาจัดสถานที่ และเวทีสำหรับกรรมการในการบรรยายการแข่งขัน ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีเรือพาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดสถานที่ และเวทีสำหรับกรรมการในการบรรยายการแข่งขัน ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีเรือพาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง